90 éves lett intézményünk legidősebb lakója

Dáka

Az Új èpület, illetve a dákai intézmény legidősebb lakóját, Rèpási Istvánt köszöntöttük 90. születèsnapja alkalmából. A Jubileumi Emlèklap átadása ès a gratulációk mellett, az osztály legfiatalabb ellátottja verset mondott az ünnepelt tiszteletère. Vidáman, de meghatódva fogadta az ünneplèst. Közös èneklès, gyertyafújás ès pezsgőbontás örömteli pillanatai után megvendègelte osztályos lakótársait. További jó egèszsèget kívánunk neki!