Március 15.

Dáka

Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 március 15 megünneplése.

Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését.

Az ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra.

A mai napon dákai intézményünkben is méltóképpen megemlékeztünk erről a jeles napról.

A Kiskastély szervezésében zenés-táncos műsorral elevenítették fel lakóink a szabadságharc fontosabb eseményeit.

A műsor végén mindenki büszke magyarként tért vissza a hétköznapokba.