Mentálhigiénés Szakmai Műhely

Darvastó

Mentálhigiénés Szakmai Műhely

Darvastó

2020. február 7-én került megrendezésre intézményünkben a Mentálhigiénés Szakmai Műhelymunka, melynek témája volt: „Lakók tetteinek, szavainak is van következménye. Ehhez módszerek, lehetőségek. Dolgozók fizikai védelme”.

A témával kapcsolatban két meghívott vendégelőadó tartotta meg előadását. Az intézmény ellátottjogi képviselője Csetényi-Guba Mária, az ellátottak általános jogairól, jogaik védelméről, az ellátottjogi képviselő feladatairól, illetve saját eszköztáráról tartott előadást, amelyben külön kiemelte a jogsérelemben érintettek segítését, valamint az ellátottak jogtudatosságának kialakításában való tevékenységét.

A második vendégelőadónk, a Sümegi Rendőrőrs körzeti megbízottja Tóth Róbert törzszászlós, a bűnmegelőzési feladatokról, a jogsértő cselekmények, szabálysértések és bűncselekmények fogalmáról beszélt, majd példákkal támasztotta alá az eseteket, és az eljárási módokat.

Az előadásokat interaktív beszélgetés követte, melyben a társintézményekből meghívott kollégákkal közösen, egymás munkáját segítve ötleteltünk az esetlegesen felvetődött problémákkal kapcsolatosan, és próbáltuk megtalálni a lehetséges megoldásokat.