Böjti hitélet

Fenyveserdő otthon Veszprém

Böjti hitélet

„Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük”

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére.

Február hónapban útjára indított kezdeményezésünk, amely során lakóinkkal látogatást teszünk a helyi evangélikus gyülekezetnél márciusban is folytatódik. A gyülekezetet vezető lelkészekkel történt egyeztetések után meghatározott időpontban egy-egy fő, kísérővel részese lehetett és lehet a vallásos lelkigyakorlatnak. A lelkigyakorlat során a már ismert részletekbe bekapcsolódva, az újakat pedig figyelemmel kísérve váltak és válhatnak részesévé annak a csodának, amelyet a böjti elmélkedés adhat, az arra fogékony résztvevő számára.