Kertészkedés

Fenyveserdő otthon Veszprém

 

Kertészkedés

„A kert a mi saját világunk, egy általunk teremtett és általunk ellenőrzött világ. Rendezett és harmonikus univerzum, szemben a rendezetlen és diszharmonikus külső világgal. A kert egyike annak a ritka pontnak az életünkben és az univerzumban, amelyeket valóban rendben és ellenőrzésünk alatt tudunk tartani.” - Hankiss Elemér

 

A héten kertészkedtünk intézményünk lakóival; az épület előtti területen szedtük össze a szél által szerte fújt levélmaradványokat és készítettük elő a talajt a tavaszi ültetés előtt. A foglalkozás szerves részét képezte a jól átgondolt tematika, amely során kiválasztásra került, hogy a hamarosan megérkező új növények hova is kerüljenek.