Szociális foglalkoztatás

Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka- rehabilitációs vagy fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében biztosított.

Integrált intézményünk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik.

A szociális foglalkoztatás feltétele az ellátott szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatának elvégzése, amely vizsgálatot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi. Az ellátott foglalkoztatásáról – a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat eredménye alapján – az intézményvezető dönt.

A munka- rehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő a fejlesztő- felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés. A munka- rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A munka- rehabilitációban történő részvételről az ellátott vagy törvényes képviselője írásban megállapodást köt az intézmény vezetőjével.
A munka- rehabilitációs tevékenység megválasztásánál az intézmény vezetője figyelembe veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális szükségleteinek megfelelően biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

Munka- rehabilitáció esetén az intézmény vezetője az ellátottat munka- rehabilitációs díjban részesíti, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30%-ánál.

A fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás célja, hogy az intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre

A fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény, vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezett által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti határozott idejű munkaviszony keretében történik.

Integrált intézményünkben az alábbi telephely intézményeinkben történik szociális foglalkoztatás:

 • 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.
 • 8330 Sümeg- Nyírlakpuszta
 • 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 95.
 • 8469 Kamond, Kossuth u. 27/II.

Dákán az alábbi munkacsoportokban végzik a szociális foglalkoztatás munkatevékenységeit:

 • manuális csoport
 • kertészeti,
 • kerámia és
 • háztartási csoport,
 • továbbá huzaltermékeket gyártó csoport.

Lesencetomajon működő munkacsoportok:

 • manuális csoport,
 • kertészeti csoport,
 • kerámia,
 • háztartási csoport.

Kamondi telephely intézményeinkben működő munkacsoportok:

 • manuális csoport,
 • kertészeti,
 • háztartási csoport.

Nyírlakon az alábbi munkacsoportok működnek:

 • manuális csoport,
 • kertészeti és
 • háztartási csoport.

 

A szociális foglalkoztatás során készült termékekről készült képek a mellékletben letölthetők.