Szolgáltatásaink

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek napi legalább háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról gondoskodunk.

Étkeztetés

Intézményünkben az étkezést az ellátottak szükségleteinek, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtjuk. Székhelyünkön és telephely intézményeinkben napi háromszori étkezést biztosítunk, amelyből az ebéd minden nap, a vacsora heti 3 alkalommal meleg étel. Orvosi rendelvényre diétás étkezés lehetősége biztosított integrált intézményünkben.

Ruházat, textília biztosítása

Ellátottaink saját ruházatukat használják otthonainkban. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal nem rendelkezik, részére a jogszabályban előírtakat biztosítani szükséges
A ruházat, textília mosatása az intézmények mosodájában történik. A ruházat javítását szakképzett szakemberek végzik térítésmentesen.

Egészségügyi ellátás

Integrált intézményünkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk az ellátást igénybe vevők részére:

 • egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás
 • személyi higiéné biztosítása
 • gyógyszerezés
 • segítségnyújtás az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtásban
 • szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás
 • kórházi kezeléshez való hozzájutás,
 • az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § által előírt alapgyógyszerkészlet biztosítása,
 • gyógyászati segédeszközök biztosítása.

Otthonainkban heti két alkalommal rendel a háziorvos, a pszichiáter szakorvos hetente egy alkalommal.

Mentálhigiénés ellátás

Intézményeinkben nagy hangsúlyt fektetünk az ellátottak mentálhigiénés ellátásáról, amelynek keretében az alábbi tevékenységeket biztosítjuk:

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást
 • a gondozási tervek megvalósítását
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést.

Minden ellátott tekintetében gondoskodunk

 • az aktivitást segítő fizikai tevékenységekről (séta, sporttevékenység, ágytorna)
 • szellemi és szórakoztató tevékenységekről (olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, vetélkedők, zenehallgatás)
 • a kulturális tevékenységekről (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások)

Szocioterápiás foglalkozások

Intézményeink az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szerveznek, amelynek formái:

 • munkaterápia
 • a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás

A szocioterápiás foglalkozásban azok az ellátottak vesznek részt, akik nem alkalmasak a szociális foglalkoztatásban történő munkavégzésre.

Munkaterápia alkalmazásával elsődleges célunk a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá váljon a szociális foglalkoztatásban történő részvételre.

A terápiás és képességfejlesztő foglalkozással elsődleges célunk a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. Ezen foglalkoztatási forma keretein belül kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiákat is szervezünk.

 

2017. szeptember 1-től a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált intézményébe integrálódtak az alábbi szociális szolgáltatások:

- Foglalkoztató Intézet Darvastó http://www.darvasto.hu/

- Tapolca város jelzőrendszeres házi segítségnyújtása.

A mellékletben csatolásra került Integrált Intézményünk alapító okirata.