Álláspályázat

A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.) székhelyén és telephely intézményeiben az alábbi üres álláshelyeket ajánlja:

- 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80. szám alatti székhely intézményünkben:

TAKARÍTÓ

 

- 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 95. szám alatti telephely intézményünkben:

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS

TERÁPIÁS MUNKATÁRS

FOGLALKOZTATÁS SZERVEZŐ

 

- 8331 Sümeg- Nyírlakpuszta telephelyünkön:

ÁPOLÓ-GONDOZÓ

FOGLALKOZTATÁS SZERVEZŐ

 

- 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti telephely intézményünkben:

ÁPOLÓ-GONDOZÓ

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS

TERÁPIÁS MUNKATÁRS

 

- 8474 Csabrendek, 0438/3. hrsz szám alatti telephely intézményünkben:

ORVOS/BELGYÓGYÁSZ 1 fő

TERÁPIÁS MUNKATÁRS 1 fő

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS 2 fő (határozott idejű)

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS 1 fő (határozatlan idejű)

          

Várjuk szíves érdeklődését az alábbi telefonszámon: 89/340-004.

 


DÁKA TELEPHELY PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI:


Pályázatot hirdet:

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Dáka telephelye

Munkakör:

TAKARÍTÓNŐ

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

8592 Dáka, Dózsa György utca 80.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ellátottak lakószobáinak takarítása, közösségi helyiségek tisztántartása, egyéb takarítási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, és nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:

A megjelenésétől számított 30 nap

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8592 Dáka Dózsa György u. 80. címére történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Takarítónő

A pályázat benyújtásának rendje:

A pályázatokról eseti bizottság javaslata alapján személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt ad:

Sándor Hilda részlegvezető a 0689/340-004-es telefonszámon.

CSABRENDEK TELEPHELY PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI: