Álláspályázat

A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.) székhelyén és telephely intézményeiben az alábbi üres álláshelyeket ajánlja:

- 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80. szám alatti székhely intézményünkben:

TAKARÍTÓ

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ

 

- 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 95. szám alatti telephely intézményünkben:

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS

TERÁPIÁS MUNKATÁRS

FOGLALKOZTATÁS SZERVEZŐ

 

- 8331 Sümeg- Nyírlakpuszta telephelyünkön:

ÁPOLÓ-GONDOZÓ

FOGLALKOZTATÁS SZERVEZŐ

 

- 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti telephely intézményünkben:

ÁPOLÓ-GONDOZÓ

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS

TERÁPIÁS MUNKATÁRS

 

- 8474 Csabrendek, 0438/3. hrsz szám alatti telephely intézményünkben:

ORVOS/BELGYÓGYÁSZ

          

Várjuk szíves érdeklődését az alábbi telefonszámon: 89/340-004.

 


DÁKA TELEPHELY PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI:


Pályázatot hirdet:

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Dáka telephelye

Munkakör:

TAKARÍTÓNŐ

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

8592 Dáka, Dózsa György utca 80.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ellátottak lakószobáinak takarítása, közösségi helyiségek tisztántartása, egyéb takarítási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, és nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:

A megjelenésétől számított 30 nap

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8592 Dáka Dózsa György u. 80. címére történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Takarítónő

A pályázat benyújtásának rendje:

A pályázatokról eseti bizottság javaslata alapján személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt ad:

Sándor Hilda részlegvezető a 0689/340-004-es telefonszámon.

Pályázatot hirdet:

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye DÁKA telephelye

Munkakör:

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

8592 Dáka, Dózsa György utca 80.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Személyi és munkaügyi feladatok ellátása, munkaügyi iratok készítése, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok rögzítése, munkaügyi nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés

erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés

KIRA rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz,

Motivációs levél

Iskolai végzettséget másolata

A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Egyéb feltétel: a meghirdetett állás elnyerése esetén egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. december 8.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt ad:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tiboldné Tamás Szilvia nyújt, a 0620/314-17-08-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8592 Dáka Dózsa György u. 80. címére történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-93/2018, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.

Elektronikus úton dr. Tiboldné Tamási Szilvia részér a dakaotthon@globonet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásának rendje:

A pályázatokról eseti bizottság javaslata alapján személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. december 10.

 


CSABRENDEK TELEPHELY PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI:

Pályázatot hirdet:

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 9. számú telephelye

Munkakör:

Orvos/Belgyógyász

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

8474 Csabrendek 0438/3. hrsz

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény keretein belül végzendő orvosi feladatok ellátása, illetve erre vonatkozó adminisztrációs feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, belgyógyász

büntetlen előélet magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Orvosi diploma, OONYI-ba vételi kiskönyv és érvényes működési engedély másolata. A pályázó szakmai életrajza, három hónapnál nem régebbi a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. október 31.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt ad:

Ghiczy László mb. részlegvezető 87/553-210-es telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 9. sz. telephelye 8331 Sümeg Pf. 2. címére történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: belgyógyász

A pályázat benyújtásának rendje:

A pályázatokról eseti bizottság javaslata alapján személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.