Keresztszentelés, Nagyböjti Lelki Gyakorlat

Lesencetomaj

2019. április 09-én, a Lesencetomaji Római Katolikus Plébániával közösen került megrendezésre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó integrált intézmény hitélettel foglalkozó dolgozói számára a már hagyományosnak tekinthető lelki gyakorlat, melyet nagy örömünkre Szijártó László esperes plébános, egyben a Veszprém Megyei Karitász igazgatója tartott.

A meghívott vendégek közt üdvözölhettük Késmárki Zsoltot, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság társadalmi kapcsolatokért felelős referensét, Mészáros Mónika szakreferens asszonyt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségéről, valamint Németh Istvánnét, a Lesencei Karitász Csoport vezetőjét, aki önkéntesen imaórákat tart az intézményben.

A program nyitásaként az ellátottak, a dolgozók és Lesencetomaj település polgárai részt vettek Szijártó László esperes plébános, és Szabó Zoltán plébános által celebrált szentmisén.

A szentmisét követően a falu lakossága az intézmény lakóival és dolgozóival együtt átvonult az intézmény parkjába, a Szabó Zoltán atya kezdeményezésére felújított, és elhelyezett „Piros kereszthez”. Itt Piller András részlegvezető köszöntője után Lesencetomaj polgármestere, Mészáros László osztotta meg gondolatait a kereszt felújításával kapcsolatban, és adott át emlékkönyveket az ügyben tevékenyen részt vevő személyeknek. A beszédek végeztével Szabó Zoltán plébános megáldotta a keresztet, majd a lakók és dolgozók énekeltek hegedű, -és gitárkísérettel.

A nap második részeként Szijártó László Plébános Úr által tartott lelki gyakorlat kiemelt üzenete az volt, hogy mindenki szenteljen időt saját magára, a lelki feltöltődésre, foglalkozzon a lelki békéjével ahhoz, hogy másoknak segíteni tudjon, hiszen az életben nem a tárgyi dolgok számítanak, hanem az egymással való törődés, egymáson való segítés.

Az áldás és a gyakorlat után a vendéglátás is fontos szerepet kapott: az osztályvezetők és a lakóotthon szerű lakhatásban élők segítői által készített sütemények mindenkinek nagyon ízlettek.

Köszönjük az előadást László atyának, és reméljük, hogy mondandóját minél többen elvisszük magunkkal útravalónak a lelki életben való előrehaladásban.