Fájdalmas Szűzanya búcsú Sümegen

Nyírlak

2019. szeptember 15.-én a sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom előtti domb megtelt hívőkkel, zarándokokkal, akik a hagyományos Mária Búcsúra érkeztek Sümegre.
Ennek a több ezer főből álló hívő közösségnek a részesei lehettünk mi is intézményünk vallásos ellátottjaival.
Meghallgattuk a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét, melyet Mohos Gábor Esztergom-Budapesti segédpüspök celebrált. Szentbeszédében arról beszélt, hogy a szeretteink miatt érzett szenvedést, fájdalmat mindannyiunk átérzi, ezért is áll hozzánk a legközelebb a fájdalmas anya (égi édesanyánk egyik titulusa). A szentmisét követően a körmenetet is végig jártuk Sümeg utcáin.
Minden lakó egy szentképet kapott emlékként, melynek nagyon örültek. A szertartások után hitünkben megerősödve, lelkileg feltöltődve tértünk haza.

 

Te vagy az Isten

remekelt csodája,

kertje, galambja,

ékes palotája,

magad vagy az oltár,

ki mennyekbe ér,

egészen tiszta, és egészen fehér,

mint a hegytetőknek csillogó hava,

szeplőtelen vagy, édes szűz Anya!

Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:

Ó, milyen szép vagy!

Mennyire szép!