Január 6., vízkereszt ünnepe

Csoportkép Tömördi Viktorral

Január 6., vízkereszt ünnepe

A vízkereszt az egyik legősibb keresztyén ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének (epifánia), kinyilvánulásainak momentumait kapcsolja egybe:

            - a napkeleti bölcsek imádása
            - Jézus megkeresztelése a Jordánban

            - Jézus első csodája: a víz borrá változtatása a kánai menyegzőn

Ezek közül később keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos, nyugaton a napkeleti bölcsek látogatása került előtérbe. Mindezekről beszélgettünk hitéleti foglalkozáson az ünnepre készülve.
Nagy örömünkre meghívást kaptunk, hogy vegyünk részt a Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Templom és Kolostor által szervezett vízkereszti ünnepségen és szentmisén. A sümegi önkormányzat segítségével jutottunk be a 16 órakor kezdődő eseményre. Azért volt különleges, mert élő betlehemet láthattunk, lóháton érkeztek a napkeleti bölcsek, hogy láthassák és hódolhassanak a kisded előtt.

A szentmisét Tömördi Viktor, a ferences templom igazgatója celebrálta. Mise után szeretetvendégségben vettünk részt.
Felemelő érzés volt a hívekkel együtt imádkozni, részesülni az áldásban. Ellátottainknak spirituális élményben volt részük.

                                                                                  Vassné Bakondi Katalin
hitoktató