Ápolók napja

Intergrált intézmény

Február 19. - A Magyar Ápolók Napja

A Magyar Országgyűlés 5/2014(2.07.) OGY.sz határozatával február 19-ét,
Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordulóját, a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.

Kossuth Zsuzsanna hősies, önfeláldozó, emberséges cselekedete volt az alapköve a
hazai ápolás fejlődésének
, mely négy évvel megelőzte Florence Nightingale tevékenységét.
Kossuth Lajos Országos Főápolói Hivatalt hozott létre és 1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát,
Zsuzsannát hogy vegye át a tábori kórházak ápolás felügyeletét:

„Téged kedves nővérem ezennel az összes tábori kórházak főápolónőjévé kinevezlek.”

Kossuth Zsuzsanna – Magyarország első főápolója

Irányításával pontosan meghatározták a szükséges kórházi felszereléseket,
biztosították a gyógyszer és kötszer ellátást, általános érvényű rendszabályokat fogalmaztak meg és
betanították az önkénteseket. ...Igaz Kossuth Zsuzsanna nem volt szakképzett ápoló, hanem
országos jogkörrel felruházott személy, aki a háborús viszonyok alatt teljes odaadással szolgálta a sebesülteket. Kossuth Zsuzsanna végsőkig kitartott a kórházak működése mellett,
de a szabadságharc leverése után számára a sötét börtönévek, a súlyos szenvedések következtek.
Magánéleti tragédiája is csak súlyosbította betegségét. Kiutasítása a „szeretett hazából” döbbenetes
hír volt számára, hisz szülőföldjét mindennél jobban szerette. Kossuth Zsuzsanna 37 évesen
New York-ban halt meg, ma is idegen földben nyugszik.

A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére február 19-e 2014 óta hivatalosan is a
Magyar Ápolók Napja!

Forrás: https://www.szentmargitkorhaz.hu/februar-19-a-magyar-apolok-napja/

Ez úton köszöntjük intézményünk minden ápolóját,
köszönjük kitartó munkájukat!