Módszertan

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet értelmében, 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi módszertani feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 26025/20132/SZOCSZOLG iktatási számmal ellátott támogatási szerződése alapján intézményünk, a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye módszertani tevékenységet végez a fogyatékos személyek szociális alapszolgáltatásai és szakellátásai vonatkozásában Nyugat- Magyarországon, az alábbiak szerint:

a.) közreműködés szociális hatósági eljárásokban (szakmai programok szakvéleményezése, szakmai ellenőrzés lefolytatása),

b.) kapcsolattartás az ellátási területen működő szolgáltatókkal, részükre információnyújtás, tájékoztatás, szükség szerinti tanácsadás nyújtása, rendezvényszervezés szociális szolgáltatóknak, felkérésre információgyűjtés, rendszerezés és szolgáltatás,

c.) részvétel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett és koordinált, az adott szolgáltatási területen működő szakmai- módszertani munkacsoport munkájában,

d.) folyamatos együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával, valamint az ellátási területen működő kirendeltségek módszertani szakreferenseivel,

e.) írásos adatszolgáltatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának az ellátási területen tapasztalt problémákról, felmerülő szakmai kérdésekről.

Esetmegbeszélő csoportülés Dákán

Dákai székhely intézményünkben 2016. február 23-án esetmegbeszélős csoportülést tartottunk, amelynek témaköre az alábbi volt: Az Alapvető Jogok Biztosa által végzett vizsgálat. Szakmai rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményirányítási osztályának munkatársai: Aczél Ágnes, Varga Éva és Fóti Orsolya.

Szakmai műhely veszprémi telephely intézményünkben

A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye a fogyatékos személyek szociális ellátása területén módszertani feladatok ellátását végzi a Nyugati országrész tekintetében. Ennek kapcsán veszprémi telephely intézményünk szakmai műhely rendezvényt szervezett 2015.

Meghívó

Integrált Intézményünk 2014. május 29-én 10.00 órakor szakmai műhely rendezvényt szervez Dákán, az alábbi témakörben: Egészségügyi ellátórendszer együttműködése a szociális intézményekkel.

A szakmai rendezvény meghívója és jelentkezési lapja a csatolt mellékletben letölthető.