Érdekvédelem

Ellátottaink jogainak gyakorlásában, érdekeinek érvényesítésében nyújt segítséget az ellátottjogi képviselő, illetve az Érdekvédelmi Fórum.

Ellátottjogi képviselő


Érdekvédelmi Fórum

Az Érdekvédelmi Fórum tagjait választják. Mandátumuk négy évre szól. Az ellátást igénylő és hozzátartozója, vagy gondnoka panasz esetén a Fórumhoz fordulhat vélt sérelme kivizsgálása céljából. A működésre vonatkozó részletes útmutatásokat a Házirend tartalmazza.