Magyar zarándokok köszöntötték a Szűzanyát Frauenkirchenben

Nyírlak

Augusztus 15-én magyar zarándokok töltötték meg a burgenlandi Boldogasszony (Frauenkirchen) barokk bazilikáját Szűz Mária mennybevételének ünnepén.

A Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom elől idén is közel 60 fős zarándoklat indult Boldogasszonyba és Lorettomba Reisz Pál atya ferences szerzetes vezetésével.

Idén már harmadik alkalommal vettünk részt a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, mely alkalomból magyar nyelvű szentmisét mutatnak be a bazilikában a ferences testvérek.

Következő úticélunk Féltoronyba (Halbtun-ba) vezetett, ahol megkoszorúztuk Grősz József egykori kalocsai érsek, börtönviselt hitvalló szobrát.

Majd Lorettomba zarándokoltunk. A falu temploma híres búcsújáróhely. Kegyszobrát akkori kegyura Stotzingeni Rudolf hozta az olaszországi Loretóból 1644-ben, mint az ottani kegyszobor másolatát. A legenda szerint ugyanis a Szent Család názáreti házát angyalok vitték az itáliai Lorettóba.

Haza vezető úton hálát adtunk Istennek és hitünkben megerősödve tértünk haza.

 

„Aki zarándokol, célra talál.

Aki zarándokol, úton van.

Aki zarándokol, jó úton van.”