Érdekvédelem

Ellátottaink jogainak gyakorlásában, érdekeinek érvényesítésében nyújt segítséget az ellátottjogi képviselő, illetve az Érdekvédelmi Fórum.

Ellátottjogi képviselő

Intézményünk ellátottjogi képviselője:Dr.Kovács Ferenc
Elérhetőség:06-20/489-95-69
Fogadóórája az intézményben:minden hónap 1. csütörtök


Érdekvédelmi Fórum

Az Érdekvédelmi Fórum tagjait választják. Mandátumuk négy évre szól. Az ellátást igénylő és hozzátartozója, vagy gondnoka panasz esetén a Fórumhoz fordulhat vélt sérelme kivizsgálása céljából. A működésre vonatkozó részletes útmutatásokat a Házirend tartalmazza.