Szolgáltatások

Telephelyünk szolgáltatásai az ellátotti körnek megfelelően három nagy csoportra bonthatók.

Szakmai programunk külön határozza meg a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában elhelyezett lakók számára célokat és feladatokat.

  1. Telephelyünkön a szolgáltatást igénybe vevő felnőttkorú értelmi fogyatékos és más fogyatékosságban szenvedő emberek teljes körű ellátását végzi. Célunk a szolgáltatás nyújtásával a lehető legszélesebb körű integráció elérése, a normalizáció, az autonómia elvének figyelembe vételével. Melynek révén a szolgáltatást igénybe vevő személyeket hozzá tudjuk segíteni a társadalmi életbe való beilleszkedéshez. Annak érdekében, hogy esélyegyenlőségük javuljon, hátrányaik csökkenjenek, olyan szolgáltatás nyújtását biztosítjuk, amely egy humanizált, modernizált, európai normáknak is megfelelő, az egyéni elvárások és szükségletek figyelembevételén alapul.
  2. Telephelyünkön az új épületben azoknak a pszichiátriai betegeknek, személyeknek az ellátását, gondozását biztosítjuk, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló illetve javító kezelést igényelnek. Önálló életvitelre időlegesen nem képesek, kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. Ezen szolgáltatást igénybe vevők szakmai feladatellátását  elkülönítetten szervezzük. Az igénybe vevők teljes körű ellátását gondozását biztosítjuk koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő fizikai, egészségügyi, pszichés gondozás, valamint szocioterápiás és szociális foglalkoztatást biztosítva számukra.
  3. E csoportba nappali ellátás szolgáltatást nyújtunk a szolgáltatást igénybe vevők részére  szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmus biztosításával. Feladatunk egyéni gondozási tervek készítése, pedagógiai fejlesztés keretében. Terápiás fejlesztésben való részvétel biztosítása, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése. Szociális foglalkoztatás keretében szociális foglalkoztatásban való részvétel biztosítása.